Säkra betalningar

Priserna uppdateras varje dygn och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Happy Golf of Sweden AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering.

- Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Orderläggning
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Happy Golf of Sweden AB's eller aktuell distributörs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Happy Golf of Sweden AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. 

Säkra betalningar
Våra kortbetalningar i vår Internetbutik är säkra betalningar där vi har SSL-certifikat. När ni valt det som ni vill köpa skall ni välja det konto- eller betalkort som ni vill betala med. Ni fyller i kortnummer, giltighetstid och säkerhetskoden som finns på kortets baksida. Allt informationsutbyte överförs krypterat (i oläsbar form) vilket gör att informationen blir "insynsskyddad" och oåtkomlig för utomstående. Ni kan som mest handla för 20 000 kr per köptillfälle.